Oferta usług

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do dyspozycji przez cały tydzień, aby służyć fachową radą i pomocą.
Masz pytania? Potrzebujesz opinii? Szukasz wykonawcy z zakresu usług kominiarskich?

Nie czekaj:

Tel.: 22 659 91 09
Tel.kom. : 501 708 544

e-mail: kominiarczyk@rubikon.pl

Oferujemy:
  • Wykonujemy pełny zakres usług kominiarskich i budowlano-instalacyjnych związanych z przewodami kominowymi i z instalacjami wentylacyjnymi.
  • Wykonujemy odbiory i okresowe kontrole techniczne przewodów (kanałów) kominowych, instalacji wentylacyjnych i gazowych.
  • Opiniujemy sprawność techniczną przewodów kominowych i systemów wentylacyjnych dla organów architektoniczno-budowlanych, dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dla Państwowej Inspekcji Pracy, dla Państwowej Straży Pożarnej i dla Urzędów Nadzoru Budowlanego.
  • Wykonujemy pomiary wydajności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, aby sprawdzić czy spełniają wymagania DTR danego urządzenia grzewczego na paliwo stałe, gazowe lub olejowe.
  • Wykonujemy pomiary wydajności przewodów kominowych-wentylacyjnych lub instalacji wentylacyjnej, aby sprawdzić czy funkcjonują zgodnie z założeniami projektowymi.
  • Wskazujemy przyczyny złego funkcjonowania przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz je usuwamy.
  • Wskazujemy przyczyny złego funkcjonowania instalacji wentylacyjnej oraz je usuwamy.
  • Jako praktycy badający od 21 lat funkcjonowanie różnych systemów wentylacyjnych, różnych systemów kominowych w różnych obiektach budowlanych pomagamy uniknąć popełnienia błędów w fazie projektowej lub wykonawczej, które w praktyce spowodują złe funkcjonowanie wentylacji lub systemów kominowych obsługujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe, olejowe lub gazowe.